Mindfulness en meditatie

Hands of Light - Mindfulness en meditatie

Steeds meer mensen krijgen te kampen met depressie, burn-out en chronische vermoeidheid. Deze mensen hebben geen energie meer, ervaren een verminderde immuniteit en kunnen gedurende een langere periode niet werken. Bijgevolg hebben ze minder inkomen, meer medische kosten en verminderde sociale contacten. Eind juni 2018 telde ons land 415.000 mensen die langer dan één jaar arbeidsongeschikt waren!

Gezonder en vitaler leven

Dat stress een ongunstige invloed heeft op onze gezondheid is reeds langer bekend. Zo kan langdurige of hevige kortdurende stress het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Verder krijgen we constant prikkels te verwerken (visueel, auditief, enz.) waardoor we vaak nog moeilijk tot rust kunnen komen. Vooral hoogsensitieve personen zijn hier gevoelig voor. Veel mensen hebben hierdoor ook problemen om in te slapen.

Wat kunnen we doen om met dit alles beter te leren omgaan? Om onze gezondheid en vitaliteit te behouden of sneller te herwinnen?

Mindfulness

Eén van de meest efficiënte – wetenschappelijk aangetoonde – methodes om meer te ontspannen en rustiger, met meer energie en balans in het leven te staan en beter met problemen te leren omgaan, is mindfulness. Mindfulness is “bewust en met volle aandacht aanwezig zijn in het hier en nu”. Maar juist dit is zo moeilijk voor de meeste mensen.

De sessies voor mindfulness in Beveren-Waas bij Hands of Light maken zowel gebruik van duizenden jaren oude en beproefde technieken zoals meditatie, als van een aantal oefeningen en technieken die resulteren uit recente wetenschappelijke en psychologische onderzoeken, en is volledig op maat van de moderne man of vrouw. Geen zweverig gedoe, maar concrete tools om met beide voeten op de grond steviger in het leven te staan en anders te leren omgaan met problemen.

Tijdens een 8–weken durende wekelijkse les wordt de cursus structureel opgebouwd. Na elke les krijg je een deeltje van de syllabus mee en worden de opnames van de meditaties en bepaalde oefeningen doorgestuurd via WhatsApp en/of e-mail zodat je er ook thuis mee aan de slag kan.

Mijn bijdrage?

De cursus, syllabus, opnames, feedback tijdens de lessen, ondersteuning, ...

Jouw bijdrage?

Jouw tijd en engagement + € 250,-
Graag inschrijven of meer info? Neem dan even contact op.

Meditatie

Meditatie wordt reeds duizenden jaren toegepast in vele diverse culturen en vormen. Mocht het weldoende effect ervan niet zo groot zijn, dan zou men deze techniek reeds lang uit het oog verloren hebben. Ook vele moderne technieken, zoals mindfulness, zijn voor een stuk gebaseerd op de kracht van meditatie. Recente wetenschappelijke en universitaire studies hebben aangetoond - o.m. door het nemen van hersenscans bij proefpersonen - dat door het regelmatig toepassen van meditatie het geheugen verbetert, het zelfbewustzijn en empathisch vermogen toenemen en stress en onrust verminderen.

Wens je innerlijke rust te vinden en een betere concentratie, dan is dit één van de meest eenvoudige en goedkope manieren om dit resultaat te bereiken. Doordat je tijdens een meditatie in een diepe staat van ontspanning verkeert, kan jouw geest eindelijk helemaal tot rust komen en het is pas wanneer onze geest volledig ontspannen is dat ook ons lichaam zich volledig kan ontspannen.

Vanuit deze ontspanning is het soms ook gemakkelijker om oplossingen voor bepaalde problemen te zien. Je zou het kunnen vergelijken met gaan slapen en ’s ochtends wakker worden met de oplossing voor een probleem waarmee je de dag ervoor geworsteld hebt en waarvoor de oplossing niet vond. Door de ontspanning die tijdens de slaap ervaren wordt, kan nl. in ons onderbewuste op een andere manier naar oplossingen gezocht worden.

Carine geeft ongeveer om de 2 weken een geleide meditatie in haar praktijkruimte in Beveren-Waas. De data vind je terug onder activiteiten.

Inschrijven graag min. 48 uur op voorhand.